בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי החוק החדש

משרד עו"ד ונוטריון אטיאס ושות'

בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי החוק החדש

פתיחה בהליכי חדלות פירעון, הן עבור אדם יחיד והן עבור תאגיד, כרוכה בהגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים. במאמר שלפניכם, נסביר מהי חדלות פירעון, נסקור את אופן הגשת הבקשה עבור יחידים ועבור חברות, ונתאר את תפקידו של עורך דין לחדלות פירעון בהגשת הבקשה ובליווי ההליך.

מהי חדלות פירעון?

אדם אשר נקלע לחובות והגיע למצב לפיו סך התחייבויותיו גדול מסך נכסיו, או לחלופין כאשר אין לו אפשרות לשלם במועד שנקבע את התחייבויותיו (גם אם המועד טרם הגיע), מכונה – 'חדל פירעון'. 

הליך חדלות פירעון, מוסדר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקף בשנת 2019. אדם או חברה בעלי חובות שקיבלו אישור לפתיחה בהליך חדלות פירעון, נכנסים למעשה למעין מסגרת בה נבחנת המציאות הכלכלית בה הם נמצאים, כאשר במהלכה נעשה ניסיון לשקם אותם, להשיבם למסגרת כלכלית יציבה, וכן להשיב את החוב לנושים (גורמים להם החברה או היחיד חבים). 

עם זאת, לא כל חברה או אדם בעלי חובות יכולים לפתוח בהליך חדלות פירעון. על מנת לעשות זאת, יש לעמוד בתנאים אותם קובע החוק החדש שעוסק בדיני חדלות פירעון, כפי שיוסבר להלן.

פתיחת הליכי חדלות פירעון – לאדם פרטי

סעיף 104 של החוק החדש, קובע את תנאי הגשת בקשה לפתיחת הליכים לאדם פרטי, ואלו הם:

הראשון, מדובר באדם פרטי ולא חברה; השני, סכום החובות שנצברו ליחיד מגיש הבקשה הוא 50,152 ₪ לכל הפחות, והשלישי, מתקיימת דרישת 'הזיקה לישראל', קרי, מרכז חייו של היחיד הוא ישראל (במועד הגשת הבקשה או בחצי השנה שקדמה למועד זה) / קיימים ליחיד נכסים או עסקים בישראל.

יצוין כי גם נושה של החייב יכול להגיש בקשה לפתיחת הליכים נגד חייב. אולם, במצב זה, נדרש כי קיימת דרישה שחובות היחיד יעלו על 75,228 ₪. כאשר קיים אינטרס ציבורי בכך, גם היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש בקשה דומה. 

בקשה המוגשת על ידי החייב, תוגש לרשם הוצאה לפועל. היה וגובה החוב עולה על 150,455 ₪, תוגש הבקשה לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אשר כונה בעבר – כונס הנכסים הרשמי).  

פתיחת הליכי חדלות פירעון – לתאגיד

סעיף 7 של החוק החדש, מגדיר את תנאי הגשת בקשה לפתיחה בהליך חדלות פירעון, להלן:

הראשון, על חובות התאגיד להגיע לכדי 25,076 ₪ לכל הפחות. השני, מתקיימת דרישת 'הזיקה לישראל', כפי שתואר לעיל ביחס לפתיחת הליכי חדל"פ לאדם פרטי, והשלישי, מדובר בתאגיד חדל פירעון (בהתאם להגדרת חדלות פירעון שתוארה לעיל).

כאשר נושה מגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדל"פ כלפי החברה, עליו לנמק את הבקשה, וכן קיימת דרישה שחובת החברה המצטברים יעלו על סך 75,228 ₪. 

הבקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי באיזור מיקומה ופעילותה העיקרית של החברה, בתוספת תשלום אגרה, ומסמכים רלוונטיים לצד תצהיר חתום על ידי עורך דין לחדלות פירעון. העתק של הבקשה יישלח לממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

תפקיד עורך דין לחדלות פירעון

עורך דין לחדלות פירעון, נושא בתפקיד משמעותי למדי. עליו לייעץ לחברה או ליחיד האם כדאי להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. אחר פתיחת ההליך, עורך הדין מייצג את החייב במשא ומתן עם הנושים, בכל הנוגע לגובה החוב שיוחזר להם, מול לשכת הוצאה לפועל ומול הממונה על חדלות פירעון. 

כמו כן, עורך הדין דואג לצמצם ולבטל את ההגבלות והעיקולים המוטלים על החייב. אי לכך, חשוב לבחור בעורך דין בעל ניסיון ומקצועיות בליווי וייצוג הליכי חדלות פירעון, על פי הוראות החוק החדש.

לעורך דין טל אטיאס, העומד בראש משרד עו"ד ונוטריון אטיאס ושות', ניסיון של 20 שנה בליווי וייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון. לזכות עורך דין טל אטיאס הישגים רבים בתחום, כמו למשל, ביטול עיקולים והגבלות, מחיקת חובות, הגעה להסדרים המיטיבים עם חייבים בזמני שיא ועוד. 

שיתוף התוכן:

יצירת קשר

מאמרים נוספים מומלצים

מהי חדלות פירעון לפי החוק החדש?

מהי חדלות פירעון לפי החוק החדש?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נכנס לתוקף בשנת 2019 והוביל רפורמה משמעותית באשר להליכי חדלות פירעון. חדלות פירעון – מהי? על פי סעיף 2 לחוק

הממונה על חדלות פירעון (הכנ"ר)

הממונה על חדלות פירעון (הכנ"ר)

עד לכניסת החוק החדש, הוא היה מוכר בתור כונס הנכסים הראשי, וכעת, העניק לו החוק את הכינוי  – 'הממונה על חדלות פירעון', או בקיצור –

לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ ראשונית

נא להשאיר פרטים בטופס

אטיאס ושות׳ משרד עורכי דין ונוטריון
דילוג לתוכן